2-fázové odsávanie

Technológia 2-fázového odsávania materského mlieka je jediná vedecky podložená technológia, ktorá verne napodobňuje sací rytmus bábätka. Urýchľuje nastúpenie vypudzovacieho reflexu, zvyšuje prietok mlieka a skracuje tak čas potrebný na odsávanie.

Rozsiahly výskum zahájený firmou Medela AG pod vedením profesora austrálskej univerzity Petra Edwina Hartmanna a jeho tímu, viedol k vývoju novej technológie 2-fázového odsávania materského mlieka.

Štúdie ukázali, že spôsob satia bábätka z matkinho prsníka sa v priebehu dojčenia mení.

1. Počiatočný rýchly rytmus satia stimuluje vylučovanie mlieka a nastúpenie tzv. vypudzovacieho reflexu. Táto fáza sa nazýva "stimulačná fáza".

2. Akonáhle nastane vylučovanie mlieka, jemná stimulácia prsníka prechádza do pomalšieho hlbšieho satia, kedy nastáva skutočné kŕmenie bábätka.

2-fázové odsávanie

Revolučná 2-fázová technológia odsávania sa skladá z:

- prvej stimulačnej fáze („Stimulation“), charakterizovanej kratšími rýchlejšími odsávacími cyklami (>100 cyklov/minútu), ktorá prechádza po navodení vypudzovacieho reflexu do

- druhej odsávacej fáze („Expression“), ktorá je pomalšia (42 - 87 cyklov/min) kedy je odsávané materské mlieko. Kombinácia týchto dvoch fáz odsávania verne napodobňuje spôsob satia bábätka, maximalizuje tok mlieka v čo najkratšom čase a stimuluje tvorbu mlieka.

So zavedením 2-fázovej technológie odsávania a predstavením nemocničnej odsávačky materského mlieka urobila Medela odvážny krok smerom k modernému odsávaniu. 2-fázové odsávanie je teraz dostupné aj pri osobných odsávačkách mlieka: Harmony, Swing Flex, Solo, Swing Maxi NEW, Freestyle Hands-free. Obrázok zobrazuje dve fázy odsávania, konkrétne pri nemocničnej odsávačke Symphony®.

2-fázové odsávanie
2-fázové odsávanie
 

Comfort Flow Zone™

Pre každý cyklus vo fáze odsávania je vákuum nastavené na takú intenzitu, aby došlo k spusteniu mlieka. Potom je vákuum na chvíľočku uvoľnené a držané na mierne slabšej úrovni, a tým je dosiahnutý optimálny tok mlieka pri maximálnom pohodlí. Až potom je vákuum úplne uvoľnené a vracia sa do fáze relaxácie, celý cyklus sa opakuje.

Tento proces, kedy vákuum mierne poklesne a potom na tejto úrovni na okamih zotrvá, je:

  • obzvlášť šetrný k prsnému tkanivu,
  • efektívnejší - slúži k dosiahnutiu maximálneho toku mlieka,
  • pohodlnejší.

Výhody technológie 2-fázového odsávania

  • Jedinečná podpora tvorby mlieka.
  • Spôsob odsávania napodobňuje sací rytmus bábätka a umožňuje tak čo najprirodzenejšie a najpohodlnejšie odsávanie materského mlieka (minimálne 100 cyklov za minútu/podobne ako u dieťatka nie-nutrične sacieho, ktoré saje približne 2x za sekundu). (2,4)
  • Preukázané rýchlejšie dosiahnutie vypudzovacieho reflexu a rýchlejší tok mlieka. (1,2,6)
  • Viac materského mlieka za kratší čas (v odsávacej fáze):
  •  za 5 minút so Symphony v odsávacej fáze je možné odsať toľko mlieka ako je priemer za 16 minút dojčenia, (3)
  • 80 % mlieka je odsatého počas prvých 7 minút. (5)

K uzavretiu kruhu a v snahe o hlbšie pochopenie vzájomného vzťahu matky a dieťaťa pri dojčení vyvinula Medela nový jedinečný spôsob podávania materského mlieka dojčeným deťom. Calma - systém, ktorý vďaka membráne, udržuje naučený prirodzený spôsob satia. Možnosť odpočinku pri kŕmení prináša dieťatku pocit pokoja, takže frekvencia dýchania a srdcový rytmus sú rovnaké ako pri dojčení.

 

2-fázové odsávanie
 

Referencie

1. Pediatrics 113 (2) 2004, "Ultrasound Imaging of Milk Ejection in the Breast of Lactating Women", Donna T. Ramsay, Dip: Jacqueline C. Kent, PhD; Robyn A. Owens, PhD; and Peter E. Harmann, PhD

2. Journal of Human Lactation 19(2) 2003, "Response of Breasts to Different Stimulation Patterns of an Electric Breast Pump", Jacqueline C. Kent, BSc, PhD; Donna T. Ramsay, DMU, PGDip; Dorota A. Doherty, PhD; Michael Larsson, MBA; Peter E. Hartmann, BRuScl, PhD

3. Journal of Human Lactation 18 (4) 2002, "Effect of Vacuum Profile on Breast Milk Expression Using an Electric Breast Pump", Leon R. Mitoulas, PhD; ChingTat Lal, MSc; Lele C. Gurrin, PhD; Michael Larsson, MBA; Peter E. Hartmann, PhD

4. Midwifery 2 (4) 1986, "The ´Anatomy´of Infant Sucking", Michael W. Woolrigde

5. Breastfeeding Medicine 3 (1) 2008, "Impotance of Vacuum for Breastmilk Expression", Jacqueline C. Kent, Leon R. Mitoulas, Mark D. Cregan; Donna T. Geddes, Michael Larsson, Dorota A. Doherty and Peter E. Hartmann

6. Pressented at 12th ISEHML Conference, Cambridge 2004, Milk Flow Rates CAn Be Used to Identify and Investigate Milk Ejection in Women Expressing Breast Milk Using an Electric Breast Pump", Donna T. Ramsay; Leon R. Mitoulas; Jacqueline C. Kent; Mark D. Cregan; Dorota A. Doherty; Michael Larsson; and Peter E. Hartmann