Znížený výkon Mini Electric

Uvedomujeme si, že pre mnohé z Vás sa odsávačka stala pomôckou dennej potreby. Pokiaľ je Vaše dieťa závislé na Vašom odsatom mlieku, zníženie výkonu odsávačky pre Vás predstavuje obtiažnu situáciu. Zo skúsenosti však vieme, že ide často o príčiny, ktoré je možné veľmi jednoducho a rýchlo odstrániť.

Pripravili sme teda pre Vás prehľadný postup, podľa ktorého môžete samy nájsť a odstrániť dôvod zníženého výkonu. Pokiaľ by sa Vám nepodarilo odsávačku opraviť podľa našich inštrukcií, odošlite ju priamo do našej spoločnosti. Nie je potrebné kontaktovať predajné miesto, kde ste odsávačku kúpili. Vaša reklamácia bude vyriešená obratom a dĺžka reklamácie sa skráti na minimum.

Možné príčiny nedostatočného výkonu odsávačky alebo jej vypínania

  • Zlý alebo nedostatočný spôsob čistenia žltého ventilu a membrány. Pokiaľ nie sú oba diely pri každom čistení oddelené, tuk obsiahnutý v mlieku vytvára tenký povlak na oboch dielcoch, zhoršuje výkon odsávačky a pri odsávaní spôsobuje penenie mlieka vo fľaštičke. Následne dochádza k spätnému nasatiu mlieka do motorčeka.
  • Poškodenie žltého ventilčeka (ulomenie časti) alebo opotrebovanie membrány. Jej životnosť činí cca 3–4 mesiace, potom odporúčame membránu vymeniť. Obe uvedené príčiny sa môžu následne prejaviť rovnakým spôsobom ako v prvom prípade (penenie, vniknutie mlieka do motorčeka)..
  • Nadmerné plnenie fľaštičky mliekom pri odsávaní, tak že žltý ventil je čiastočne alebo úplne ponorený.
  • Zlé zostavenie odsávacej súpravy (poloha žltého ventilu a membrány vzhľadom k prsnému nadstavcu viď. obr. nižšie).
Znížený výkon Mini Electric
 
Znížený výkon Mini Electric
 
  • Zlé naskrutkovanie motorčeka do prsného nadstavca (cez závit).

Správny postup naskrutkovania:

Znížený výkon Mini Electric
 
Znížený výkon Mini Electric
 

K vypínaniu odsávačky môže dochádzať z dôvodu vniknutia mlieka do motorčeka. Ďalšou možnou príčinou je zalomenie konektora na vstupe do motorčeka alebo zalomenie konektora na vstupe do zásuvky. Sieťová šnúra sa nesmie omotávať okolo adaptéra.

Postup čistenia motorčeka

Vyskrutkujte motorček z prsného nadstavca. Prezrite si pozorne okraje otvoru (viď obr. č 3). Pokiaľ zbadáte biely prášok, ide o prítomnosť mlieka v motorčeku (vniknutie mlieka do motorčeka sa nemusí vo všetkých prípadoch prejaviť prítomnosťou bieleho prášku). Pripravte si cca 0,5 dcl vlažnej vody, liehu alebo alkoholu. Čistenie je nutné uskutočňovať nad umývadlom. Do motorčeka pripojte sieťový adaptér a zapojte do siete. Odsávačku zapnite a výkon nastavte na maximum. Čistenie sa vykonáva jednoducho pomocou injekčnej striekačky. Striekačku naplňte jarovou vodou, lekárskym liehom alebo alkoholom. Obsah striekačky postupne vstrieknite do otvoru motorčeka podľa obrázka č. 4. Kvapalina vystriekne z motorčeka otvorom označeným na obrázku č. 4. Nechajte motorček bežať tak dlho, pokým nevytečie všetka tekutina. Potom nechajte motorček v prevádzke ešte cca 3 minúty, aby došlo k jeho vysušeniu.

Znížený výkon Mini Electric
 
Znížený výkon Mini Electric
 

TIP – V prípade, že je nutné zaslať odsávačku k nám na servis, odporúčame kontaktovať rentálnu stanicu v okolí bydliska a požičať si rentálnu odsávačku Symphony za poplatok.