Znížený výkon Harmony

Uvedomujeme si, že pre mnohé z Vás sa odsávačka stala pomôckou dennej potreby. Pokiaľ je Vaše dieťa závislé na Vašom odsatom mlieku, zníženie výkonu odsávačky pre Vás predstavuje obtiažnu situáciu. Zo skúsenosti však vieme, že ide často o príčiny, ktoré je možné veľmi jednoducho a rýchlo odstrániť.

Pripravili sme pre Vás teda prehľadný postup, podľa ktorého môžete samy nájsť a odstrániť dôvod zníženého výkonu. Pokiaľ by sa Vám nepodarilo odsávačku opraviť podľa našich inštrukcií, odošlite ju priamo do našej spoločnosti. Nie je potrebné kontaktovať predajné miesto, kde ste odsávačku kúpili. Vaša reklamácia bude vyriešená obratom a dĺžka reklamácie sa skráti na minimum.

Možné príčiny nedostatočného výkonu odsávačky

 • Zlý alebo nedostatočný spôsob čistenia žltého ventilu a membrány. Pokiaľ nie sú oba diely pri každom čistení oddelené, tuk obsiahnutý v mlieku vytvára tenký povlak na oboch dielcoch, a zhoršuje sa výkon odsávačky.
 • Poškodenie žltého ventilčeka (ulomenie časti) alebo opotrebovanie membrány. Jej životnosť činí cca 3–4 mesiace, potom odporúčame membránu vymeniť. Obe uvedené príčiny sa môžu následne prejaviť rovnakým spôsobom ako v prvom prípade (penenie, vniknutie mlieka do motorčeka).
 • Nadmerné plnenie fľaštičky mliekom pri odsávaní tak, že žltý ventil je čiastočne alebo úplne ponorený.
 • Zlé zostavenie odsávacej súpravy (poloha žltého ventilu a membrány vzhľadom k prsnému nadstavcu viď. obr. nižšie)
Znížený výkon Harmony
 
Znížený výkon Harmony
 

Ako predísť mechanickému poškodeniu tesniacej podložky madla

Pred každým odsávaním skontrolujte:

1) Správne nasadenie tesniaceho krúžku

 • Tesniaci krúžok musí byť umiestnený presne na spojovacom konektore.
 • Nikdy neodstraňujte tesniaci krúžok zo spojovacieho konektora, a to ani pri čistení.
Znížený výkon Harmony

SPRÁVNE

Znížený výkon Harmony

NESPRÁVNE

2) Správne vsadenie spojovacieho konektora do hlavy ventila ("kolienka")

 • Spojovací konektor musí byť počas odsávania presne vsadený do hlavy ventila a nesmie z nej vypadávať.
 • Skontrolujte, či je spojovací konektor vsadený do hlavy ventila celou svojou spojovacou časťou až po zarážku (viď obrázok). Medzi konektorom a hlavou ventila nesmie byť žiadny voľný priestor.
Znížený výkon Harmony

SPRÁVNE

Znížený výkon Harmony

NESPRÁVNE

3) Správne vsadenie spojovacieho konektora pri odsávaní pomocou madla v extrémnej bočnej polohe

 • Ak je madlo pri odsávaní v extrémnej bočnej polohe, spojovací konektor môže z hlavy ventila (kolienka) ľahko vypadávať a môže dôjsť k jeho zlomeniu. Preto skontrolujte, či je spojovací konektor zasunutý do hlavy ventila po celej dĺžke až po zarážku.
Znížený výkon Harmony

SPRÁVNE

Znížený výkon Harmony

NESPRÁVNE

4) Správna pozícia tesniacej podložky madla

 • Skontrolujte správnu polohu tesniacej podložky, ktorá musí presne kopírovať žlté plastové podložky s hrotom (viď obrázok).
Znížený výkon Harmony

SPRÁVNE

Znížený výkon Harmony

NESPRÁVNE

5) Správne vsadenie tesniacej podložky do madla

 • Pred každým použitím skontrolujte správnu polohu tesniacej podložky v madle.
 • Tesniaca podložka musí byť do madla vložená pozdĺžne a presne kopírovať tvar madla (viď obrázok).
 • Iba pravidelnou kontrolou pozície podložky môže byť zachovaná správna tvorba vákua, a teda i efektívne odsávanie.
Znížený výkon Harmony

SPRÁVNE

Znížený výkon Harmony

NESPRÁVNE

TIP – V prípade, že je nutné zaslať odsávačku k nám na servis, odporúčame kontaktovať rentálnu stanicu v okolí bydliska a požičať si rentálnu odsávačku Symphony za poplatok.