II. Medela konferencia - Brno 2016

15. september 2016, Brno

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG usporiadala 15. septembra 2016 už II. odbornú konferenciu tentokrát na tému Odborná starostlivosť o materské mlieko, špecifiká laktačného poradenstva a jeho význam v starostlivosti o matku a dieťa. Radi by sme poďakovali všetkým prednášajúcim, ktorí svojou prítomnosťou a hlavne kvalitnou prezentáciou odborných a veľmi prínosných informácií prispeli k vysokej úrovni tejto akcie. Veľké vďaka patrí tiež všetkým účastníkom, ktorí svojou aktívnou účasťou v prieběhu prednášok vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru. Abstrakty prednášajúcich sú na stiahnutie tu: Brožúra abstraktov.pdf
II. Medela konferencia - Brno 2016
 

Workshop*

Christa Müller-Aregger, IBCLC

Alternatívne podávanie materského mlieka

* Workshop prebiehal pred zahájením konferencie s obmedzenou účasťou 20 osôb.

Prednáškové témy blok I

MUDr. František Jimromovský, MHA

  • Výživa novorodenca a dôležitosť materského mlieka

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc. 

  • Čriepky z Medzinárodnej konferencie o dojčení a laktácii 2016 v Berlíne

Christa Muller-Aregger, IBCLC

  • Materské mlieko a jeho vlastnosti z pohľadu aktuálnych výzkumov, alternatívne podávanie materského mlieka a jeho bezpečný ohrev 

Prednáškové témy blok II

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

  • Rola logopéda v rámci komplexnej starostlivosti pri deťoch s perinatálnymi rizikami 

Hana Juránková

  • Starostlivosť o novorodenca pri operatívnom riešení orofaciálneho systému 

Mgr. Stanislava Zmeškalová

  • Alternatívny spôsob kŕmenia novorodencov

Eva Führerová

  • Stratégia enterálnej výživy pri nedonosených novorodencoch

MUDr. Marcela Černá

  • Spracovanie materského mlieka v rámci neonatologického oddelenia 

Zdeňka Hrbková

  • Použitie pomôcok a spotrebného materiálu. Ich efektivita a hygienický režim na novorodeneckom odd. z pohľadu ošetrujúceho personálu

Mgr. Jana Křemenová 

  • Podpora laktačných poradkýň z niekoľkých pohľadov 

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

MEDELA tím CZ, SK

II. Medela konferencia - Brno 2016