I. Medela konferencia - Brno 2014

25. september 2014, Brno

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o. v spolupráci s výrobcom Medela AG usporiadala konferenciu Využitie odborných poznatkov v starostlivosti o matku a dieťa pri dojčení. Radi by sme poďakovali všetkým prednášajúcim za ich oborné a veľmi prínosné informácie z ich praxe. Súčasne velké ďakujem patrí tiež všetkým účastníkom konferencie, ktorí svojou aktívnou účasťou v priebehu prednášok vytvorili príjemnú priateľskú atmosféru. Abstrakty prednášajúcich sú na stiahnutie tu: Súbor abstrakt_konferencia Brno.pdf
I. Medela konferencia - Brno 2014
 

Prednáškové témy blok I

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, lekárka oddelenia neonatologie, Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Etické otázky v starostlivosti o matku a dieťa – problematika dojčenia a skorej starostlivosti o matku a dieťa
  • Dojčenie nielen ako výživa. Fyziologické a hormonálne deje po pôrode a ich vplyv na rozvoj laktácie, bonding, intenzita väzby na matku. Separácia dieťaťa a neúspech pri dojčení.
  • Poznatky z 9. Medzinárodného Sympózia podpory dojčenia v Madride

prim. MUDr. Petr Bloudíček, prednosta detského oddelenia, Nemocnica Znojmo

  • Skúsenosti a podpora dojčenia z pohľadu lekára neonatologického oddelenia

Čapková Eva, detská sestra, laktačná poradkyňa, novorodenecké oddelenie, FN Olomouc

Markéta Macků, detská sestra, laktačná poradkyňa, novorodenecké oddelenie, Krajská nemocnica T. Bati v Zlíne

  • Skúsenosti s využitím pomôcok Medela na podporu laktácie a dojčenie z pohľadu sestry neonatologického oddelenia

MUDr. Leopold Sedláček, praktický lékar pre deti a dorast, SZZ Krnov

  • Skúsenosti s využitím pomôcok Medela na podporu dojčenia z pohľadu pediatrickej praxe, rentálny systém, fototerapia, podpora dojčenia
I. Medela konferencia - Brno 2014
 

Prednáškové témy blok II

Christa Müller-Aregger, laktačná poradkyňa a školiteľka, Medela AG, Švajčiarsko

  • Zapojenie orofaciálného systému novorodenca pri satí

Marie Hemzáčková, detská sestra, FN Plzeň, oddelenie neonatologie

Bc. Alexandra Šafránková, staničná sestra, oddelenie neonatológie, FN Plzeň

  • Calmita v praxi

Bc. Kateřina Francová, detská sestra, laktačná poradkyňa, Baby club NEKKY Zlín

  • Laktačné poradenstvo v komunitnej starostlivosti

Mgr. Pavla Krčmová, vrchná sestra oddelenie neonatologie, FN Brno

  • Výživa nedonoseného novorodenca materským mliekom, stimulácie a včasná tvorba mlezív
I. Medela konferencia - Brno 2014