12. Medzinárodné Sympózium o dojčení a laktácii 2017

7. - 8. apríla 2016 Florencia, Taliansko

Deväť medzinárodne uznávaných vedcov tu poskytlo náhľad na svoje najnovšie výsledky a poznatky z výskumu založeného na dôkazoch z praxe týkajúcich sa zloženia materského mlieka a jeho hodnoty na novorodeneckom oddelení a JIS: Ako vždy Sympózium ponúklo vynikajúcu príležitosť stretnúť sa s kolegami a partnermi za účelom výmeny názorov a skúseností.
12. Medzinárodné Sympózium o dojčení a laktácii 2017
 

Hlavné témy sympózia

 • najnovšie odporúčania a poznatky z výskumu na základe praxe
 • jedinečné zložky a hodnoty materského mlieka
 • materské mlieko na novorodeneckom oddelení a JIS
 • integrácia rodiny do starostlivosti na NJIS
Poďakovanie českým a slovenským účastníkom konferencie:

MUDr. Vande Chovanovej
Primárka kliniky neonatologie LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

 

MUDr. Milanovi Hanzlovi
Primár neonatologického oddelenia Nemocnice České Budějovice

Ďakujeme za poskytnutie odborných komentárov k jednotlivým prednáškam a témam, ktoré ďalej budeme publikovať a predávať odbornej verejnosti formou komentovanej brožúry abstraktov, na stiahnutie tu - Sympózium Florencia 2017.pdf

Prednášajúci:

 • Donna Geddes, Associate Professor
 • Prof. Lars Bode
 • Prof. Dr. Matthias Keller 
 • Prof. Juan Miguel Rodríguez
 • Dr. Susanne Herber-Jonat
 • Prof. Josef Neu
 • Prof. Per T. Sangild
 • Thomas Kühn