11. Medzinárodné Sympózium o dojčení a laktácii 2016

15. - 16. apríla 2016 Berlín, Nemecko

Medela usporiadala už 11. Medzinárodné sympozium o dojčení a laktácii. Deväť medzinádne uznávaných vedcov tu poskytlo náhľad na svoje najnovšie výsledky a poznatky z výskumu založeného na dôkazoch z praxe týkajúcich sa zloženia materského mlieka a jeho hodnoty na novorodeneckom oddelení a JIS. Ak vždy sympózium ponúklo vynikajúcu príležitosť stretnúť sa s kolegami a partnermi za účelom výmeny názorov a skúseností. 
11. Medzinárodné Sympózium o dojčení a laktácii 2016
 

Hlavné témy sympózia

 • najnovšie odporúčania a poznatky z výskumu na základe praxe
 • jedinečné zložky a hodnoty materského mlieka
 • materské mlieko na novorodeneckom oddelení a JIS
 • integrácia rodiny do starostlivosti na NJIS
Poďakovanie českým a slovenským účastníkom konferencie:

 

MUDr. Jane Zunovej

Nemocnica Hořovice, zástupca primárky neonatologického oddelenia

MUDr. Hane Fučíkovej

Krajská nemocnica Tomáše Bati a.s., Zlín, lekárka novorodeneckého oddelenia

doc. MUDr. Darine Chovancovej, CSc.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, prednostka novorodeneckej kliniky

Ďakujeme za poskytnutie odborných komentárov k jednotlivým prednáškam a témam, ktoré ďalej budeme publikovať a predávať odbornej verejnosti formou komentovaného zborníka abstraktov, na stiahnutie tu - Sympózium Berlín 2016.pdf

Prednášajúci:

 • Donna Geddes, Associate Professor
 • Prof. Lars Bode
 • Prof. Dr. Matthias Keller 
 • Prof. Juan Miguel Rodríguez
 • Dr. Susanne Herber-Jonat
 • Prof. Josef Neu
 • Prof. Per T. Sangild
 • Thomas Kühn