Nemáte dostatok materského mlieka?

Všetky uvedené informácie sú podložené výskumom zahájeným spoločnosťou MEDELA AG v spolupráci s austrálskou univerzitou pod vedením profesora Petra Hartmanna.

Na základe publikácií výskumného tímu "Human Lactation Research", School of Chemistry and biochemistry, The University of Western Australia (Danielle P Crime, Catherine P Garbin, Peter Hartmann, Jacqueline C Kent) by sme vás radi zoznámili s najnovšími poznatkami v oblasti dojčenia/odsávania. V dnešnej modernej dobe už vysoký počet mamičiek používa odsávačky materského mlieka.

Dôvodov pre obstaranie odsávačky je veľa, napr. krátkodobé i dlhodobé zdravotné problémy, predčasný pôrod alebo ťažkosti s dojčením. Avšak najčastejšie uvádzaným dôvodom je nízka tvorba materského mlieka. Najvhodnejším riešením je použitie odsávačky pre odsávanie z oboch prsníkov súčasne (double pumping). Výskumom bolo preukázané, že tento spôsob odsávania mamičke nielen minimalizuje fyzickú námahu a čas strávený odsávaním, ale predovšetkým zvyšuje produkciu materského mlieka.

Po 15 minútach odsávania mlieka z oboch prsníkov súčasne sa priemerná produkcia mlieka zvýši o 18 % oproti odsávaniu z jedného prsníka.

Nemáte dostatok materského mlieka?
Nemáte dostatok materského mlieka?
 

Čo získate?

• O 18 % viac mlieka.

• Dostatočne vyprázdnené prsia.

• Vyššiu energetickú hodnotu mlieka.

• Rýchlejšie uvoľňovanie mlieka než pri odsávaní z jedného prsníka.

 

Záver

• Odsávanie z oboch prsníkov súčasne nie je iba rýchlejšie, ale i efektívnejšie.

• Odsávanie z oboch prsníkov súčasne stimuluje mliečnu žľazu k vyššej produkcii mlieka.

• Vďaka tomu sa behom 15 minút odsávania navýši objem odsatého mlieka o 18 %.

• Preto tiež odsajete viac zadného mlieka s vyšším obsahom tuku a i preto je prsník lepšie vyprázdňovaný. 

• Mlieko má vyššiu energetickú hodnotu.

 
Nemáte dostatok materského mlieka?
 

Použitý zdroj tu k nahliadnutiu.