Znížený výkon odsávačiek s technológiou Flex

Uvedomujeme si, že pre mnohé z Vás sa odsávačka stala pomôckou dennej potreby. Pokiaľ je Vaše dieťa závislé na Vašom odsatom mlieku, zníženie výkonu odsávačky pre Vás predstavuje ťažkú situáciu. Zo skúsenosti však vieme, že často ide o príčiny, ktoré sa dajú veľmi ľahko a rýchlo odstrániť.

Pripravili sme teda pre Vás prehľadný postup, podľa ktorého môžete samy nájsť a odstrániť dôvod zníženého výkonu. Pokiaľ by sa Vám nepodarilo odsávačku opraviť podľa našich inštrukcií, obráťte sa priamo na našu spoločnosť. Nie je potrebné kontaktovať predajné miesto, kde ste odsávačku zakúpili. Vaša reklamácia bude vyriešená obratom a dĺžka reklamácie sa skráti na minimum.

 

Možné príčiny nedostatočného výkonu odsávačiek

  • Zlý alebo nedostatočný spôsob čistenia žltej membrány a konektora. Tuk obsiahnutý v mlieku vytvára tenký povlak na oboch dielcoch a pokiaľ nie sú oba diely pri každom čistení oddelené a samostatne vyčistené, môže sa zhoršiť výkon odsávačky, odsávačka nedokáže vytvoriť potrebný podtlak.
  • Poškodenie alebo opotrebovanie žltej membrány.
  • Neúplné doliehanie krytu konektora pri zostavení odsávacieho setu. Pokiaľ nie je krytka konektora úplne utesnená, odsávačka nedokáže vytvoriť potrebné vákuum na odsávanie.
  • Zanesenie tunela konektora materským mliekom. Ide o najčastejšiu príčinu problémov pri odsávaní. Odporúčame skontrolovať konektor po každom odsávaní a následnom vyčistení, či sa v tuneli konektora neusadzuje zaschnuté materské mlieko. Tunel konektora musí byť pred každým odsávaním úplne čistý a suchý. Pokiaľ sa v danom mieste držia nečistoty, tak membrána v konektore nemusí správne doliehať a vytvárať vákuum potrebné na odsávanie mlieka. Viď obrázky nižšie - na Obr. č. 1 je pohľad na konektor zospodu s umiestnenou membránou (správne zostavené). Obr. č. 2 znázorňuje rovnaké miesto s odklopenou membránou, ktoré je potrebné poriadne skontrolovať a vyčistiť od zaschnutého materského mlieka.
Znížený výkon odsávačiek s technológiou Flex
 

Odsávačky mlieka s novou technológiou Flex™ disponujú uzavretým systémom, vďaka ktorému sa mlieko nedostáva do motorčeka odsávačky. Čistenie motorčeka teda nie je potrebné. Pokiaľ sa Vám ani po vyskúšaní rád v tomto článku nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa prosím na nás.