Calma - Ako na to?

V tomto článku sme pre Vás pripravili praktické rady a tipy, ktoré pomôžu Vám i Vášmu dieťatku ľahšie prijať systém Calma, ak je na začiatku vidieť neistotu. Dočítate sa tu tiež, ako správne fľaštičku a systém Calma používať.

 

Prosím, čítajte tiež pozorne návod na použitie, ktorý je súčasťou balenia fľaše Calma.

 

Je prirodzené, že je dieťa pri zoznámení sa so systémom Calma trochu zmätené. Môže to byť prvýkrát, kedy dieťa príde do kontaktu s niečím iným, než je prsník matky. Dieťa vníma Calmu odlišne než prsník, tzn. necíti vôňu matky a typickú chuť jej pokožky. Niekedy je teda potrebné byť trpezlivým, než si dieťa na systém Calma zvykne.

 

  •  Nechajte prvýkrát podávať dieťaťu mlieko pomocou systému Calma iného dospelého, nie matku.
  •  Držte dieťa v inej polohe než pri dojčení, zmena polohy dieťaťu pomôže odlíšiť pitie mlieka z Calmy a dojčenie.
  •  Pred zahájením podávania mlieka namočte špičku silikónovej savičky Calma do odsatého materského mlieka.
  •  Držte systém Calma sklonený pod uhlom približne 45 stupňov voči dolnej pere dieťaťa. Aby dieťa doširoka otvorilo ústa a uchopilo tak savičku správne, je potreba stimulovať jeho peru ako pri dojčení.
  •  Keď dieťa otvorí ústa, položte systém Calma na špičku jeho jazyka. Netlačte savičku dovnútra, dieťa samo vtiahne systém Calma do úst tak ďaleko ako potrebuje, rovnako ako sa to naučilo s bradavkou prsníka. Po dobu podávania mlieka nechajte systém Calma v polohe, akú si dieťa samo zvolí.
  •  Aby dieťa ovplyvnilo tok mlieka, musí vytvoriť vákuum rovnako ako pri dojčení. Vyťahovanie z úst alebo zatlačovanie systému Calma do úst by tento proces narušilo. Dieťa by sa tiež mohlo začať dusiť.
Calma - Ako na to?
Nevzdávajte podávanie mlieka systémom Calma, môže trvať tri alebo i viac oddelených pokusov, než sa dieťa naučí systém Calma používať. Pokiaľ dieťa už používalo inú savičku, je treba brať na vedomie, že systém Calma je úplne odlišný od štandardných dojčenských fliaš: pri systéme Calma je prietok mlieka ovplyvnený intenzitou satia dieťaťa. Nepodobá sa teda konvenčným savičkám. Ako sme už uviedli vyššie: niekedy je potrebné byť trošku trpezlivejší, než si dieťa na systém Calma zvykne.

 

Pri ohrievaní mlieka

Uzavrite fľaštičku viečkom. Neohrievajte s nasadeným systémom Calma – vplyvom tepla by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútornej membrány a systém by mohol začať pretekať.

 

Pred podávaním mlieka

Mlieko vo fľaštičke pretrepte s viečkom (nie so systémom Calma), vyskúšajte jeho teplotu ako ste zvyknutá (max. telesná teplota) a ešte len potom naskrutkujte na fľaštičku systém Calma.

Prudké trasenie teplého mlieka s nasadeným systémom Calma alebo príliš ohriate mlieko by tiež mohli poškodiť membránu v systéme a spôsobiť pretekanie.

Calma - Ako na to?

Čistenie systému Calma

Po každom použití odporúčame systém Calma rozložiť a čistiť v teplej vode so saponátom, potom opláchnuť čistou vodou.

Sterilizovať systém Calma odporúčame 1x denne. Z hygienických a technických dôvodov odporúčame Calma systém po troch mesiacoch vymeniť.

 

Systém Calma preteká - čo robiť?

Skontrolujte, či máte Calma systém správne zostavený (vrchný diel: silikónová savička, prostredný diel: tmavo žltý s tromi skrutkovacími úchytmi, spodný diel: svetlo žltý s tromi otvormi pre skrutkovacie úchyty).

Pred podaním mlieka dieťaťu uskutočnite vyrovnanie tlaku vo fľaštičke: Po naskrutkovaní systému Calma na fľašu otočte fľašu 2x za sebou pomaly dnom nahor cca do uhlu 65°, stlačte dvomi prstami savičku. Mlieko z fľaše nebude vytekať, môže niekoľkokrát ľahko kvapnúť. Fľaša Calma môže niekoľkokrát kvapnúť tiež pri konci kŕmenia, kedy fľašu vyberiete z úst dieťaťa.

Odporúčame používať systém Calma výhradne s fľašami Medela (správne skrutkovanie).

Pokiaľ Vám i po vyššie uvedených inštrukciách mlieko z fľaše preteká odošlite ju priamo našej spoločnosti. Nie je potrebné kontaktovať predajné miesto, kde ste výrobok kúpili. Vaša reklamácia bude vyriešená obratom a dĺžka reklamácie sa skráti na minimum.

Calma - Ako na to?