Odporúčania WHO týkajúce sa dojčenia

Medela plne podporuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúce sa dĺžky dojčenia.

Globálne odporúčanie WHO hovorí, že na dosiahnutie optimálneho rastu, vývoja a zdravia dieťaťa by matky mali výhradne dojčiť po dobu prvých šiestich mesiacov. Potom by mali deti začať dostávať vhodnú doplnkovú stravu a pokračovať v dojčení až do veku dvoch rokoch alebo aj dlhšie.

Medzinárodné zdravotnícke organizácie sa zhodujú na tom, že výživa vo forme dojčenia pomáha počas tohto obdobia s vývojom mozgu dieťaťa, podporuje jeho rast, zvyšuje šance v škole a v neskoršom veku znižuje riziká rozvoja takých chorôb, ako je cukrovka a obezita. Medela s týmito informáciami úplne súhlasí.

Prvých tisíc dní života dieťaťa, od počatia zhruba po druhé narodeniny, vám ponúka jedinečnú príležitosť, ako položiť základy budúceho zdravie vášho dieťaťa. Od chvíle, kedy otehotniete, začne vo vašom tele rásť úplne nový človek. A za mesiac sa tiež začne vytvárať úžasný nový systém kŕmenia. Vaše materské mlieko nie je len plné bielkovín, minerálov, vitamínov a tukov, ktoré sú presne v takom pomere, ako to dieťa potrebuje, ale je tiež plné tisícok ochranných látok, rastových faktorov a buniek, ktoré bojujú s infekciami, pomáhajú rozvíjať mozog dieťaťa a pokladajú základy pre jeho budúce zdravie - a tiež pre vaše zdravie. Dojčenie vám poskytuje ochranu pred rakovinou prsníka a môže vás tiež ochrániť pred rakovinou vaječníkov a cukrovkou 2. typu.

Vaše úžasné materské mlieko je vyrobené presne na mieru pre vaše dieťa, a to v každej fáze vývoja, od novorodenca až po batoľa, a zároveň sa mení podľa jeho každodenných potrieb. Vo vašom materskom mlieku sú doslova tisíce rôznych prísad, z ktorých väčšinu nemožno umelo napodobniť.

Váš životný štýl nemusí byť dokonalý, aby ste mohli dojčiť. Štúdie z celého sveta v skutočnosti ukazujú, že aj keď majú mamičky nedostatočnú stravu, dojčenie poskytuje v porovnaní s podávaním náhradnej dojčenskej mliečnej výživy množstvo výhod.

A nielen to! Čo sa týka životného prostredia, dojčenie jednoznačne vedie nad podávaním náhradnej dojčenskej mliečnej výživy, pretože nezahŕňa intenzívny chov zvierat a nadmernú spotrebu vody, žiadne emisie z výroby alebo fosílnych palív, žiadna dopravná paliva alebo emisie a žiadne obaly. Len v USA sa každý rok na náhradnú dojčenskú mliečnu výživu použije 550 miliónov kusov obalov.

Náhradná dojčenská mliečna výživa sa ako doplnok dojčenia neodporúča. Ak totiž chcete aj do budúcnosti zabezpečiť dobrý prísun mlieka, musia byť prsia dojčením pravidelne stimulované. Ak chcete začať kŕmiť dieťa fľašou, odporúčame počkať, až budete mať dobre nastavenú tvorbu mlieka a budete správne dojčiť. Ak dieťa pije náhradnú dojčenskú mliečnu výživu, nie je hladné a nechce sa z prsníka kŕmiť tak často. A práve to znižuje schopnosť pŕs produkovať dostatok mlieka. Náhradná mliečna dojčenská výživa by sa mala používať len vtedy, ak je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné, a tieto dôvody by ste mali prebrať so svojím lekárom.

Referencie

1 Victora CG et al. Lancet. 2016; 387(10017):475–490.

2 Thousand Days; 2019. Available from: https://thousanddays.org/why-1000-days/ 3 Hassiotou F, Geddes D. Clin Anat. 2013; 26(1):29–48.

4 Ballard O, Morrow AL. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):49–74.

5 McClellan HL et al. Nutr Res Rev. 2008; 21(2):97–116.

6 Ecomall. Available from: https://www.ecomall.com/greenshopping/mbr.htm.