Náš záväzok k dojčeniu – nové marketingové smernice

Spoločnosť Medela je hrdá na to, že podporuje dojčenie a laktáciu už od roku 1960. Materské mlieko nie je len kľúčom k dobrému štartu do života, poskytuje taktiež množstvo výhod, ktoré človeka sprevádzajú po celý život. Z tohto dôvodu je naším cieľom v Medele zlepšiť zdravie matiek a detí prostredníctvom celoživotných výhod, ktoré sú s materským mliekom úzko späté. Aby sme tento cieľ splnili, dali sme si za cieľ pomáhať každej  matke, aby mohla kdekoľvek na svete kŕmiť svoje dieťa materským mliekom.

Aby sme posilnili svoj záväzok dodržiavať ciele kódexu WHO a aby sme zaistili, že naša ponuka produktov a služieb pre mamičky a dojčatá bude vždy propagovať výhody dojčenia, pripravili sme nové marketingové smernice, ktoré slúžia ako rámec pre všetky naše komunikačné aktivity:

V zhode s kódexom WHO nebude Medela nikdy podporovať, komercializovať ani propagovať náhrady materského mlieka.

Pre Medelu dojčenie je a zostáva prioritou. S pomocou širokého sortimentu našich odsávačiek, podporného spotrebného materiálu (vrátane produktov pre kŕmenie detí) a prostredníctvom svojich služieb usilujeme o pomoc matkám a deťom, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a dojčiť i dlhodobo, a to i v obdobiach, kedy nie sú so svojimi deťmi v neustálom kontakte. A preto Medela ponúka kompletnú radu alternatívnych metód pre kŕmenie materským mliekom, vrátane fliaš a cumlíkov, doplnkového dojčiaceho systému SNS, špeciálne fľaše pre deti s rázštepom a téglikov na kŕmenie.

Vo všetkých komunikačných materiáloch Medely, či už písomných, zvukových alebo obrazových, ktoré sa zaoberajú kŕmením dojčiat a ktorých cieľom je osloviť tehotné ženy, matky dojčiat a malých detí, budú uvedené nasledujúce body:

 • Podpora odporúčaní WHO ohľadne dojčenia.
 • Posilnenie výhod a nadradenosť dojčenia oproti kŕmeniu náhradnou dojčenskou mliečnou výživou.
 • Zdôraznenie cieľa Medely, aby bolo každé dieťa kŕmené materským mliekom čo najdlhšie.
 • Uznanie dopadu, ktorý môže mať náhradná dojčenská mliečna výživa na tvorbu vlastného materského mlieka.

Tieto smernice zavedieme do praxe tak, že ich budeme uvádzať na všetkých materiáloch, ktoré sa týkajú kŕmenia dojčiat:

 • Zavedieme konzistentnú a ľahko rozpoznateľnú podpornú ikonu, ktorá bude obsahovať odporúčania WHO ohľadom dojčenia, kde sa uvádza: „Podpora odporúčaní WHO ohľadom dojčenia“
Náš záväzok k dojčeniu – nové marketingové smernice
 
 • Vedľa tejto ikony bude odkaz vedúci na našu webovú stránku: www.medela.com/WHO, kde budú nasledujúce informácie:
 1. Prehlásenie, že Medela podporuje odporúčania WHO ohľadom dĺžky dojčenia – výhradné dojčenie po dobu prvých 6 mesiacov s pokračujúcim dojčením po dobu 2 rokov a dlhšie, kedy bude dieťa okrem materského mlieka dostávať ďalšiu doplnkovú stravu, čo je pre matku i dieťa ten najlepší možný variant. 
 2. Podrobnosti týkajúce sa odporúčaní, zdôrazňujúcich výhody a nadradenosť materského mlieka oproti náhradnej mliečnej dojčenskej výžive.
 3. Ďalšie informácie o tom, aký dopad má zavedenie náhradnej dojčenskej mliečnej výživy na tvorbu materského mlieka a vysvetlenie, že predtým, než začnete kŕmiť z fľaše, musí byť dojčenie dobre nastavené a zavedené. 
 4. Vzdelávací materiál, ktorý bude dojčiacim mamičkám slúžiť ako podpora pri dosahovaní osobných cieľov dojčenia a pomôže im udržať dlhodobé dojčenie.

Nebudeme voči širokej verejnosti uvádzať žiadnu reklamu ani propagáciu kŕmenia z fliaš a cumlíkov na úkor dojčenia materským mliekom z prsníkov.

To znamená, že:

 • Všetky súvisiace materiály budú obsahovať ikonu a webový odkaz, ako je uvedené vyššie. 
 • Neidealizujeme kŕmenie z fliaš (vedľa obrázkov fľašiek nebudeme používať také výroky, ako: „Uľahčite si dojčenie“, „Najjednoduchší spôsob kŕmenia“, „Kŕmenie nebolo nikdy tak jednoduché“ atď.).
 • Nebudeme uvádzať žiadne výroky, ktoré by mohli naznačovať podobnosť s dojčením („Rovnako dobré ako dojčenie“, „Cumlíky tvarované rovnako ako bradavka mamičky“; „Skoro ako prirodzené dojčenie“ atď.).
 • Materiály súvisiace s fľaštičkami a cumlíkmi nebudú ukazovať deti, ako pijú z fľašiek.
 • Fľaštičky na uskladnenie mlieka budú zobrazené v súvislosti s odsávaním materského mlieka.

Nebudeme priamo ani nepriamo poskytovať tehotným ženám, matkám ani ich rodinným príslušníkom vzorky výrobkov spadajúcich do pôsobnosti Kódexu. Vzorky výrobkov spadajúcich do pôsobnosti Kódexu nebudú poskytované ani zdravotníckym pracovníkom, s výnimkou profesionálneho posúdenia alebo výskumu na inštitucionálnej úrovni.

Medela nebude k vystavovaniu a zobrazovaniu produktov, ktoré sú súčasťou Kódexu, využívať zdravotnícke zariadenia.

Medela oznámi inštitúcii, s ktorou je zdravotnícky pracovník (príjemca) vo vzťahu, čo všetko mu alebo jeho menom poskytla pre špecializačnú prípadu, študijné cesty, výskumné granty, účasť na odborných konferenciách a pod. A rovnako zaistí, aby príjemca učinil podobné zverejnenie.

Dojčenie bude pre Medelu aj naďalej prioritou, pretože naším cieľom je pomáhať matkám a deťom v procese dlhodobého dojčenia prostredníctvom nášho sortimentu odsávačiek, výrobkov pre kŕmenie detí a základných služieb.