Vyhláška o životnom prostredí

Spoločnosť DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka je zapojená do systému združeného nakladania ENVI - PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.